fbpx
kies regio:

Over beweging.net

Wie?

clustervlag 2019De 11 stichtende leden zijn:

 • ACV
 • CM
 • Femma
 • Samana
 • kwb
 • Okra
 • WSM
 • Pasar
 • Familiehulp
 • KAJ
 • Internationaal Comité


De 4 geassocieerde partners zijn:

 • Groep Intro
 • Arktos
 • Welzijnszorg
 • Pax Christi

‘Beweging vzw’ is de organisator van het netwerk beweging.net. Beweging.net is niet zomaar een nieuw netwerk: de stichtende leden ondertekenen een handvest waarin zij zich sterk engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie en visie.

Waarom een netwerk?

Een horizontaal netwerk is een stevige, flexibele en hedendaagse manier om samenwerking te organiseren rond complexe problemen. Met de juiste mensen en organisaties op de juiste plaats. We kiezen voor een formule die tegelijk wendbaar is en een beroep doet op de grote knowhow en kracht aanwezig in het netwerk.

De uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, zijn niet alleen complex, ze komen ook aan een ontzettend snel tempo op ons af. Met een stevig, flexibel en open netwerk kunnen we snel en doeltreffend initiatieven nemen.

Open netwerk?

Vier organisaties vervoegen ons als geassocieerde partner: Welzijnszorg, Pax Christi, Arktos, Groep Intro. We zijn daarnaast ook breder een open netwerk. Waar dat zinvol is, zullen we daarom zeker niet aarzelen om samenwerking op te zetten met organisaties buiten het netwerk.

Vanwaar de naam beweging.net?

Iedereen met een idee kon zijn of haar ei leggen via de website netwerkzoektnaam.be. Meer dan 200 namen werden zo gesuggereerd. We organiseerden daarnaast gespreid over Vlaanderen drie creatieve brainstormsessies, wat een tweede reeks naamsuggesties opleverde. De kerngroep ‘nieuwe naam’ reduceerde de lijst tot vier voorstellen waaruit vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties de nieuwe naam selecteerden.

Met de naam beweging.net zetten we de sterke traditie van de christelijke arbeidersbeweging voort, we behouden de essentie – al is het dan in een andere gedaante (netwerk) en met inhoudelijk de bijkomende focus op kwaliteitsvol leven. Beweging.net is het 'merk' van onze sociale beweging, van de sociale stroming met een grote rol voor vrijwilligers en organisaties tussen de staat en de bedrijven.

De essentie - beweging.net is het nieuwe netwerk van elf christelijke en sociale organisaties. De stichtende leden willen in het netwerk oplossingen zoeken voor problemen van vandaag, elkaar versterken, wegen op het beleid en zo antwoorden vinden die ze alleen niet kunnen realiseren, die hun eigen expertise overstijgen.

Beweging vzw is de organisatie die instaat voor het organiseren van het netwerk: faciliteren van samenwerking, projecten opstarten en uitvoeren, wegen op het beleid, dienstverlening aan de partnerorganisaties, overkoepelend sociaal ondernemerschap. We richten een vereniging zonder winstoogmerk op om de samenwerking op een transparante manier vorm te geven. De vrijwilligers en beroepskrachten van Beweging vzw zullen de motor zijn van het netwerk.

Het netwerk, vrijwilligers en hun organisaties nemen een onmisbare plaats in tussen de staat en de markt. Beweging.net wilt met de netwerkformule de hedendaagse uitdagingen efficiënt en flexibel aanpakken.

Naast emancipatie van werknemers en economische groei gecombineerd met welvaart en herverdeling, schuiven we nu ook nadrukkelijk ‘kwaliteit van het leven’ naar voor. Een kwaliteitsvol leven is gegeven de emancipatie, welvaart en herverdeling geen evidentie, zegt voorzitter Patrick Develtere. ‘We zijn op 50 jaar tijd 4 keer zo rijk geworden en we leven nu 10 jaar langer.

Ondanks die enorme vooruitgang, zijn de klachten talrijk. Meer dan 15% van de bevolking leeft in armoede en de media berichten met de regelmaat van de klok over het toegenomen aantal burn-outs, keuzestress en andere welvaartsaandoeningen. We zijn op een TGV gestapt en hebben 20% van de mensen op het perron laten staan met ‘stress van te weinig’. Anderzijds hebben zij die op de TGV zitten, de ‘stress van het teveel’.

'Onze sterke uitgangspunten zijn aangescherpt, de essentie blijft. De vorm en methodiek zijn sterk herdacht. We richten vandaag een stevig en flexibel netwerk op. Een netwerk dat als ambitie heeft om door soepele samenwerking van vrijwilligers en hun organisaties, oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag die de staat en de markt niet de baas kunnen. Met als doel welzijn, emancipatie en een kwaliteitsvol leven voor iedereen.'

 

De drie grote opdrachten van Beweging vzw

 

1. Het netwerk organiseren en faciliteren

Zorgen voor samenwerking. Inhoudelijk. Ideeën samenleggen, op verder bouwen. Maar ook de handen uit de mouwen steken: projecten concreet vorm geven. We willen maatschappijmakers zijn. Wij willen samen initiatieven nemen en sociaal ondernemen.

2. Het ideeëngoed verspreiden, wegen op het beleid

Door sterk te communiceren over de sociale inslag van voorstellen. Door mensen te vormen, door met onze sociale insteek te wegen op het beleid.

We vertrouwen ons maatschappijproject en onze voorstellen toe aan politici die zich engageren om ons gedachtegoed politiek te vertalen. Bewegingspolitici zijn zij die onze visie politiek vorm geven, net zoals sommigen onder ons onze maatschappijvisie vormgeven via syndicale weg, via mutualistische weg, via een engagement bij socio-culturele organisaties, NGO-werk of via sociaal ondernemerschap. Met de bewegingspolitici onderhouden we een nauwe vertrouwensband, maar we werken graag samen met alle politici uit diverse partijen die willen helpen om onze voorstellen politiek te realiseren.

Naast de vertrouwensband met bewegingspolitici die zich engageren om ons volledige project vorm te geven in de politieke arena, zetten we ook sterk in op de sociale en politieke vorming van mensen. We richten een sociale en politieke academie op. Alle geïnteresseerden uit het netwerk en ruim daarbuiten kunnen deelnemen aan de vorming. Het doel is om mensen in het hele land te scholen om hun engagement op beleidsvlak vorm te geven - vanzelfsprekend vanuit een sociale gedachte. De doelgroep voor de academie gaat van een lid van een jeugdbeweging die in de jeugdraad het verschil wil maken, tot gemeenteraadsleden en parlementsleden die van elkaar willen leren.

Kortom: hoe kan je vanuit een sociale en bewegingsovertuiging het beste aan politiek doen? Wat is de sociale insteek voor een specifieke maatregel? Hoe bekijk je een maatregel als de woonbonus of kilometerrijden vanuit politiek en sociaal oogpunt, meer dan vanuit eigen individueel oogpunt?

3. Dienstverlener

De nieuwe vzw zal ook dienstverlener zijn voor de partnerorganisaties uit het netwerk, maar ook breder. Bijvoorbeeld vzw’s helpen met juridische en strategische vragen. Hoe zit het met mijn aansprakelijkheid als ik een jeugdkamp in het buitenland organiseer? Kiezen we beter voor een vzw of voor een coöperatieve vennootschap als we een sociale kruidenierswinkel oprichten? Ook hier doen we het vanuit een open en sociaal perspectief.

  Deze website werd mede mogelijk gemaakt door
Belfius Bank VDK bank Logo DVV

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.